Geniz Eti

  1. GENİZ ETİ VE BADEMCİK HASTALIKLARI
  • ADENOTONSİLLER HİPERTROFİ (GENİZ ETİ VE BEDEMCİK BÜYÜKLÜĞÜ)

Adenoid (geniz eti) ve tonsil (bedemcik) dokusu yeni doğan döneminde küçüktür. Bağışıklık sisteminin bir parçası olan bu dokular 5 yaşına kadar büyür ve 7-8 yaşından sonra da giderek küçülmesi beklenir. Özellikle büyüme döneminde bazı çocuklarda bu büyüme üst solunum yollarını tıkayarak geceleri horlama, ağzı açık uyuma ve huzursuz uyku gibi problemlere yol açabilir. Gün içinde ise yutma güçlüğü ve iştahsızlığa ol açabilir. Ciddi tıkanıklıklarda ise uykuda solunum durmalarına yol açarak gün içi uyuklamalara saldırganlığa ve öğrenme güçlüğüne yol açabilir. Çocukların aksine geniz eti ve bademcik büyüklüğü erişkinlerde nadir rastlanır. Klinik muayene ile tanı konulur ve tedavisi cerrahidir.

  • AKUT TONSİLLİT (BADEMCİK İLTİHABI)

Özellikle çocukluk döneminde sıktır. Boğaz ağrısı sonrası eşlik eden ateş, yutmada zorluk, terleme, baş ağrısı, halsizlik gibi şikayetler eşlik eder. Genellikle geniz eti iltihabı da buna eşlik eder. Boyunda hassas bezeler yer alabilir. Daha sıkılıkla virüsler etken olarak saptanır ancak bakteriyel bademcik iltihabı ile viral bademcik iltihabı kolaylıkla ayırt edilemez. Bir bakteri türü olan grup A ᵝ hemolitik streptokok enfeksiyonları sonrasında kalp ya da böbrek gibi diğer organlar etkilenebilmektedir. Bu bakterinin tanısı boğaz kültürü ile rahatlıkla konulabilmektedir. Akut tonsillitin tedavisi antibiyotik ve ateş düşürücüler ile yapılır. sıvı kaybının arttığı bir durum olduğu için bol sıvı alımı ve istrahat önerilir. Tedavi başlandıktan 24 saat sonra bulaşıcılığı kalmaz ve çocuklar okula devam edebilir.

  • REKÜRREN (TEKRARLAYAN) TONSİLLİT/ ADENOİDİT

Bir yılda 4-7 arası, birbirini takip eden 2 yılda beş enfeksiyon atağı gelişmesi olarak tanımlanır. Tedavi akut dönemde akut tonsillitdeki gibi iken akut dönemin atlatılması sonrası cerrahidir.

  • KRONİK ADENOİDİD- KRONİK TONSİLLİT

Dirençli kötü kokulu burun akıntısı, geniz akıntısı, kötü kokulu nefes kronik geniz eti iltihabını gösterir iken; sürekli boğaz ağrısı, kötü kokulu nefes, boğazdan kötü kokulu artıkların gelmesi ve boyunda eşlik eden bezeler kronik bademcik iltihabını gösterir. Tedavisi cerrahidir.

  • NAZOFARENKS- TONSİL KİTLELERİ VE MALİGNİTELERİ (GENİZ VE BADEMCİK KİTLE VE KANSERLERİ)

Nazofareks anjiofibromu: Genizde görülen iyi huylu en sık tümördür. İyi huylu ancak agresif bir kitledir. Genellikle 12- 16 yaş arası erkek çocuklarda görülür. İlerleyici burun tıkanıklığı ve belirgin sebebi olmaksızın ortaya çıkan burun kanamaları en sık hekime başvuru nedenidir.  Tanı KBB hekimi tarafından muayene ve radyolojik tetkiklerle konulur; tedavisi cerrahidir.

Nazofarenks kanseri: Genizde yer alan kötü huylu bir tümördür. Genetik faktörler, EBV isimli virüs, sigara ve endüstriyel tozlar en sık karşılaşılan risk faktörleridir. Yetişkin bir kişide sonradan ortaya çıkan burun tıkanıklığı, tek kulakta dolgunluk;işitme azlığı ve boyunda ağrısız beze oluşumu en sık hekime başvuru nedenidir. Tedavisi radyoterapidir. Tekrarlama ya da ışına cevap alınamama durumlarında cerrahi yöntemler kullanılır.

Tonsil kanseri: Bademciğin kötü huylu tümörüdür. Genellikle ileri yaşlarda saptanır. Genetik ve çevresel nedenlerin yanı sıra tütün (sigara içme, puro ve pipo kullanımı) en belirgin rol oynayan maddedir. Uzun süre geçmeyen boğazda takılma hissi, yutkunma güçlüğü ve ya yutkunma sırasında ağrı şikayeti ile hekime başvuru olurken sadece boyunda büyüyen beze ile de başvuru çok sıktır. Tedavisi cerrahidir. Gerekli durumlarda radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanabilir.