Aft

Aft

do my homework for me

Küçük su dolu bir kabarcığın patlaması veya küçük bir bölgedeki ağız içini kaplayan mukoza adı verilen örtünün ölmesi ile gelişir. Pek çok sebebi vardır; virüs-bakteri enfeksiyonları, demir eksikliği, vitamin eksiklikleri, mineral eksiklikleri, hormonal bozukluklar, mide-bağırsak hastalıkları, allerji gibi. Son derece ağrılı ve günlük yaşamı etkileyen yaralardır. Tedavi verilmese de en geç bir hafta içinde kendiliğinden geriler.

Rekürren aftöz stomatit/Behçet hastalığı

Papers Planet

Yuvarlak, oval şekilde etrafı kızarık, tabanı grimsi renki ağrılı ağız içi aftlarıdır. İyileştikten kısa bir süre sonra tekrarlar. En sık 5 mm den küçük iz bırakmadan iyileşen MİNÖR AFTlar, 7-10 gün içinde tedavisiz iyileşir. Çapı 5mmden büyük olanlar yani MAJÖR AFTlar ise 2-3 haftada daha zor iyileşir. İz bırakma ihtimalleri vardır. En az ise 2mmden küçük, gruplar halinde, sayısı 10-100 arası değişebilen HERPETİFORM AFTlardır. Bu tekrarlayan aftlardan şikayetçi olan kişilerde Behçet hastalığı araştırılmalıdır. Özellikle etek bölgesinde ağız içindekine benzer aft çıkmış veya bu afttan sonra kalan iz, eklem ağrıları şişliklerinden şikayetçi olan kişiler, gözünde kızarma-bulanık görme atakları olan kişilerde Behçet Hastalığı akla gelmelidir.

Primer Herpetik Jinjivostomatit

6ay-6yaş arası çocuklarda görülür. Etkeni çoğunlukla HSV-1 virüsüdür. Ateş, iştah kaybı, huzursuzluk şikayetlerinin yanında diş etinde ödem büyüme kızarıklık gibi bulgularda vardır. Boyundaki bezelerde büyüme saptanabilir.

Sekonder Herpetik Jinjivostomatit

Gençlerde ve erişkinlerde görülür. Halk arasında bilinen adı uçuktur. Ağız içi, diş etlerinde çıkabilen 1-3mm çaplı, çok sayıda ağrılı yuvarlak soyulma ve ülserler şeklinde olabilir. Stres, sıcak, soğuk, enfeksiyonlar, travma, güneş gibi etkilerle tetiklenir. Ateş, halsizlik ve bezelerde büyüme gözlenmez.

Herpanjina

Çocuk ve gençlerde özellikle yaz ve sonbahar aylarında görülür. Nedeni koksakivirüslerdir. Ani başlayan ateş, halsizlik, boğaz ağrısı, ağrılı yutmanın eşlik ettiği yumuşak damakta, küçük dilde, yutakta aftlarla karakterizedir. 7-10 gün içerisinde kendiliğinden geriler, antibiyotik tedavisine gerek yoktur.

Herpes Zoster (Zona/Su çiçeği)

Su çiçeği vücutta yaygın içi su toplamış kabarıklıklarla tanınan, kaşıntılı bir çocukluk çağı hastalığıdır. Çocuklar bu hastalığı geçirirken deride çıkan bu yaraların benzerleri ağız içerisinde de çıkabilmektedir. Su çiçeği virüs haslağıdır ve etkeni Varisella Zoster virüstür. Hastalık geçirildikten sonra virüs vücutta bazı yerlerde uykuya yatar. Aynen uçukta olduğu gibi özellikle ileri yaşlarda stres, enfeksiyon, kanser tedavisi gibi durumlarda sınırlı bir alanda tekrarlar. Uykuya yattığı bölge yüz sinirinin çıkış yeri ise virüs bu sinirin alanı boyunca sınırlı bir bölgede tekrarlar. Halk arasında bilinen adı zonadır. Tipik olarak tek taraflı, o bölgede yaralar çıkmaya başlamadan önce ve sonra şiddetli ağrı ve bölgesel lenf bezelerinin büyümesi ile karakterizedir. Grup haline pek çok su toplayıp patlamış çevresi kızarık ağrılı yaralar vardır.

Radyasyon Stomatiti (Muzoziti)

Baş boyun bölgesindeki tümörlerin tedavisinde kullanılan ışın tedavisinden bir hafta sonra ağız içinde ödem, kızarıklık gelişiminden sonra bu alanlarda beyaz-sarı sulu görünümlü ülserler gelişir. Yeme, yutma esnasında ağrı vardır. Işının her seansından sonra gelişebilir.

Primer Sfiliz (Frengi)

Şüpheli cinsel ilişki sonrası genelde genital bölgede görülmesine rağmen bazen ağız içerisinde de saptanabilen frengi hastalığının ilk bulgusudur. Genelde tek, kenarı silik, ortası kırmızı, tabanı sert-ağrısız-yuvarlak yaralardır. Son derece bulaşıcıdır. Tedavi edilmese bile 3-4 haftada iz bırakmadan iyileşir ama bu, hastalığın vücuttan atıldığı anlamına gelmez. Tedavisi penisilindir. Tedavi edilmeyip üçüncü evreye ilerleyen vakalarda zımba ile delinmiş gibi damak veya dilde görülen ülserler (gom ülserleri) tipiktir. Üçüncü evrede hastalık bulaşıcı değildir fakat tedavi de edilemez.